HAKKIMIZDA:
Mostar Öğrenci Yurtları; geleneğini keşfetmeyen bir milletin çağının da sesini yakalayamayacağını ve bu sese şekil veremeyeceğinin farkında olarak görevinin vaz-ı cedid değil, keşf-i kadîm yani yeni bir şeyler söylemek değil kadim olanı keşfetmek olduğunun bilincinde bir neslin yetişmesi için hizmet veren kurumlardır.
AMACIMIZ:
Yurtlarımızda barınan öğrencilerimizi; Toplumsal hizmet çalışmalarına dâhil etmek, Sosyal, kültürel, manevi gelişimleri ile ilgili faaliyetler düzenlemek, Okula başarılarının artması için programlar yürütmek, İş hayatına hazırlanmaları için imkânlar oluşturmak
MİSYONUMUZ:
Milli ve manevi değerlerine sahip, mazisinin farkında, köklerinin gerektirdiklerini yerine getiren, milletinin refahı ve her anlamda ilerlemesi için canı gönülden çalışan, vatan ve millet sevdalısı bir gençlik yetiştirmek ve bunun için her türlü faaliyetleri gerçekleştirmek.
VİZYONUMUZ:
Mostar Öğrenci Yurtlarını, yurt çapında hizmet veren, kalite ve faaliyetleriyle örnek gösterilen, kemiyeti değil keyfiyeti önde tutan bir kurum olması için canla başla çalışmak.
DEĞERLERİMİZ:
Diğergâmlık:
Herhangi bir menfaat hesabı yapmadan başkalarını düşünen, düşmüşün yanında saf almanın en büyük erdem olduğunun bilincinde olan
Şeffaflık:
Tertemiz bir hizmet anlayışı ile yaptığı tüm faaliyetleri topluma duyuran, hesabi değil hasbi olan
Fayda Sağlamak:
İnsanımızın yetiştirilmesine katkı sağlamak için yol ve yöntemler geliştiren
Devamlılık:
Öğrencilerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimleri için sürekli ve sürdürülebilir eğitimler ve projeler ortaya koyan
Model Olmak:
Geçmişimizden gelen kadim sesin modern zamanlardaki tecellisine mazhar olabilmek için gayret eden
Güvenilirlik:
Yaptığı her hizmeti Allah korkusu ve sevgisiyle yapan ve bu sebeple kalplerde emniyet oluşturan ve itimat telkin eden
Sürekli Eğitim:
Eğitimin anne karnında başladığının farkında olup, hayat denen eğitim koşusunu son nefesine kadar bırakmayan
Üretkenlik:
Ülke menfaati ve toplum refahı için çalışacak ve üretecek gençlere kol kanat geren